Keyfiyyət

Keyfiyyət təminatı


Keyfiyyətin təmin edilməsi üçün aşağıdakı prosedurları və nəzarət tədbirlərini təsis etdik
1. Hamımızın xammal, qablaşdırma və hazır məhsulların çoxu müəyyənləşdirilməsi və izlənməsi üçün prosedurlarımız var.
2. Təsdiq edici olmayan xammal materialları və hazır məhsulları müəyyənləşdirmək, ayırmaq və silmək üçün prosedurlarımız var.
3. Məhsulun saxlanması və çatdırılması və göndərilməsi üzrə proqramlarımız var.
4. Süreç aşamalarının kontrol altına alınmasını ve ürünün gereksinimlerini yerine getirmek üçün prosedürlerimiz var.
5. Yerdə keyfiyyətli məlumatlandırma proqramımız var.
6. Bizdə zərərvericilərə nəzarət proqramı var.
7. Bizdə sanitariya proqramı, təmizləyici prosedur və yerinə yetirilmə proqramı var.
8. Biz məhsul geri çağırma proseduru var.